Het begint met bewustwording

Als ondernemers kijken wij naar kansen. Altijd. Op de arbeidsmarkt moeten we echter constateren dat we die kansen niet altijd pakken. Dat kan en moet anders. Daar worden we zelf ook beter van.

Lees verder

Waarom bewustwording?

Onderzoeken laten keer op keer zien dat bepaalde groepen in ons land minder makkelijk aan een baan of stageplek komen en dat de werkloosheid onder bijvoorbeeld 50-plussers en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hoger is dan gemiddeld.

Dat is niet per definitie het gevolg van discriminatie. Wij geloven dat het vaak onbewuste vooroordelen en automatismen zijn die hier een rol spelen. Het is bijvoorbeeld heel menselijk om te kiezen voor de sollicitant die qua type of leeftijd het meeste op jou lijkt of op het eerste gezicht het beste bij je past. Maar diegene is niet per se ook de beste kandidaat.

Zolang Ahmed nog altijd minder kans heeft om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan Jeroen terwijl hun CV’s gelijkwaardig zijn, iemand van 50 of ouder onevenredig vaak op de stapel afwijzingen belandt en vrouwen geen vaste aanstelling krijgen omdat ze zwanger zijn, is er voor ons allemaal werk aan de winkel.

Het begint met bewustwording. Wees je bewust van de automatismen die je mogelijk leiden bij sollicitatiegesprekken, en van de vooroordelen die ook jij mogelijk hebt. Verdiep je in het onderwerp diversiteit, in diversiteitsbeleid, in gelijke kansen. Met deze website helpen we je daarmee op weg.

Diversiteit loont

Het is allang bewezen dat bedrijven met een divers personeelsbestand beter presteren. Er is dus geen reden om hiermee níet aan de slag te gaan. En daarbij: je doet jezelf als werkgever ook tekort als je altijd maar in diezelfde vijver blijft vissen, want op gegeven moment is die gewoon leeg. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is iedereen keihard nodig.

Wat zou jij doen?

Wat zou jij doen?

Soms is het lastig uit te maken of je als werkgever discrimineert of niet. Hieronder vind je een aantal casussen uit de praktijk. Wat zou jij doen? En: gaat het om ongeoorloofde discriminatie of niet?

Lees de cases