Wat is discriminatie?

Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid. Mensen worden in dit geval ongelijk behandeld in gelijke gevallen, en achtergesteld op basis van persoonlijke kenmerken. Dan kun je denken aan afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap, chronische ziekte of politieke overtuiging.

Ook binnen bedrijven en organisaties komt discriminatie voor – misschien wel meer dan je denkt. Bijna 30 procent van alle klachten die binnenkomen bij discriminatiemeldpunten zijn werkgerelateerd. Denk aan sollicitaties, waarbij iemand op basis van leeftijd onterecht wordt afgewezen, of waar cv’s van ‘Mahmoud’ of ‘Nilab’ structureel onderaan de stapel eindigen. Een vrouwelijke werknemer die minder verdient dan haar mannelijke collega. De homoseksuele medewerker die constant te maken krijgt met ‘grapjes’.

Maar denk ook aan mensen op het werk die niet aan het standaard beeld voldoen, zoals vrouwelijke bouwvakkers of mannelijke verpleegkundigen.

De Nederlandse wet is duidelijk als het gaat om discriminatie: die is verboden. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat ‘allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld.’ Maak je als werkgever ongeoorloofd onderscheid tussen medewerkers, dan ben je dus strafbaar.

Discriminatie op het werk kan grote gevolgen hebben. In de eerste plaats voor de direct betrokkene. Maar de gehele organisatie kan er uiteindelijk nadelige effecten van ondervinden.

Discriminatie kan leiden tot:

  • Psychische klachten en negatieve emoties bij werknemer(s) en hun directe omgeving
  • Verminderd gevoel van eigenwaarde (gevoel werk te doen onder niveau, gevoel te weinig gewaardeerd te worden)
  • Verminderd functioneren (minder betrokkenheid en plezier in het werk, verminderde motivatie en inzet voor het werk, verminderd presteren door angst en/of stress)
  • Slechtere sfeer (minder teamgevoel en minder begrip voor elkaar)

Wat weer kan leiden tot:

  • Ziekteverzuim
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Onveilig werkklimaat
  • Personeelsverloop (werknemers gaan op zoek naar ander werk, vragen om overplaatsing of nemen ontslag)
  • Onrust op de werkvloer
  • Lagere kwaliteit van dienstverlening en meer fouten

Bron: TNO Wegwijzer Discriminatie op het werk

Neem ook eens een kijkje op de website van de Rijksoverheid of van het College voor de Rechten van de Mens.