Godsdienst en levensovertuiging

Godsdienst en levensovertuiging

Nederland is een vrij land – om te geloven wat je wilt, of om juist géén geloof aan te hangen. Het hebben van een bepaald geloof of een bepaalde levensovertuiging mag geen reden zijn om iemand uit te sluiten op het werk, in het onderwijs, of als diegene goederen of diensten koopt.

Met name moslims – mensen die het islamitische geloof aanhangen – worden in de praktijk veel vaker ongelijk behandeld dan bijvoorbeeld christenen en niet-gelovigen. Zo ervaart ruim 40 procent van de moslims in Nederland discriminatie op het werk, tegenover circa 14 procent niet-gelovigen en zo’n 13 procent christenen. Ook mensen met een joodse achtergrond krijgen relatief veel met ongelijke behandeling te maken. Zo zegt 27 procent van de Nederlandse joden zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te voelen op basis van religie of geloof.

Soms mag je als werkgever wel onderscheid maken op grond van godsdienst [zie de link: wat mag je als werkgever wel/niet]. Te denken is aan een katholiek ziekenhuis dat alleen verpleegkundigen wil aannemen die de katholieke grondslag onderschrijven. Wel moet je als werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen, aan de hand waarvan het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt of er terecht onderscheid mag worden gemaakt of niet.

Voorbeelden van discriminatie op grond van godsdienst

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk of door organisaties. Voorbeelden van zaken waarbij mensen zijn achtergesteld op basis van godsdienst zijn:

  • Een technologiebedrijf wijst een vrouwelijke sollicitant af voor een stage, omdat ze haar hoofddoek niet wil afdoen tijdens het werk
  • Een fabriek staat een medewerker niet toe om op vrijdagen de moskee te bezoeken tijdens de lunchpauze
  • Een verpakkingsbedrijf stuurt een uitzendkracht op zijn eerste dag naar huis omdat hij – uit geloofsovertuiging – vrouwen niet de hand wil schudden
  • Een beveiligingsbedrijf weigert een joodse jongen een stageplaats omdat hij niet op de zaterdag (sabbat) kan werken

 

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/04/02/ervaren-discriminatie-in-nederland-ii

https://mensenrechten.nl/nl/gelijkebehandelingswetgeving#WGB