Handicap of chronische ziekte

Handicap of chronische ziekte

Ruim 10 procent van de Nederlandse bevolking kampt met een fysieke of psychische beperking, of lijdt aan een ernstige chronische aandoening zoals diabetes, reuma, kanker, of hart- en vaatziekten.

Deze mensen komen lastig aan een baan. Dat kan onder meer liggen aan vooroordelen van werkgevers. Die nemen soms aan dat medewerkers met een handicap minder productief zijn, of vaker ziek. Op de werkvloer krijgen medewerkers met een beperking vaker te maken met pesterijen door collega’s of leidinggevenden. Zo’n 12 procent van de werkzoekenden met een handicap of chronische aandoening is als gevolg daarvan gestopt met het zoeken naar een baan – een gemiste kans voor werkgevers.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) bepaalt dat mensen met een beperking of aandoening gelijk moeten worden behandeld in de samenleving: op het werk, bij het volgen van een opleiding of het afnemen van goederen en diensten. Dit betekent je er als werkgever niet vanuit mag gaan dat een sollicitant met een beperking ongeschikt is voor een functie. Dat dien je eerst te onderzoeken. Alleen als de werknemer wezenlijke taken uit de functie niet kan uitoefenen, ook niet met aanpassingen, mag je hem of haar afwijzen wegens ongeschiktheid.

In 2015 maakten overheid en werkgevers samen de banenafspraak. Werkgevers in de private sector beloven tot 2026 in totaal 100.000 banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen.

De extra banen zijn onder meer bedoeld voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In Nederland geldt verder het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap, dat onder meer de gelijke behandelingsrechten van deze mensen benadrukt en uitbreidt. Al deze wetten hebben als doel iedereen volwaardig te laten participeren in de maatschappij.


Voorbeelden van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt of iemand is discriminatie ondervindt op het werk, in het onderwijs, of door dienstverleners. Voorbeelden van zaken waarbij mensen zijn achtergesteld op basis van handicap of chronische ziekte zijn:

  • Een reisbureau laat een man alleen tot een busreis toe, als hij een extra zitplaats voor zijn assistentiehond boekt en betaalt
  • Een werkgever weigert een sollicitant aan te nemen omdat deze een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft
  • Een uitzendbureau wijst een man af als assistent logistiek medewerker vanwege zijn slechthorendheid, maar onderzoekt niet eerst of er aanpassingen op de werkvloer kunnen worden gedaan om de man zijn functie op een veilige manier te laten uitoefenen
  • Een school discrimineert een leerling in een rolstoel door niet binnen een redelijke termijn aanpassingen te verrichten aan het gebouw
  • Een wellnesscentrum weigert een vrouw de toegang tot de sauna vanwege haar stoma

Nuttige links voor meer informatie:

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/04/02/ervaren-discriminatie-in-nederland-ii

https://www.vno-ncw.nl/forum/help-mijn-medewerker-heeft-een-chronische-ziekte-wat-nu

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/04/02/ervaren-discriminatie-in-nederland-ii

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkgever/vraag-en-antwoord/moet-een-werkgever-een-werkplek-aanpassen-als-dit-nodig-is-om-het-werk-goed-te-kunnen-doen

https://www.vno-ncw.nl/forum/5-verrassende-tips-zo-maak-je-als-ondernemer-je-pand-toegankelijk

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap