Vast of tijdelijk contract

Vast of tijdelijk contract

Als werkgever mag je geen verschil maken tussen medewerkers met een vast of met een tijdelijk contract, wanneer beide hetzelfde werk doen. Mensen met een tijdelijk contract hebben in principe dezelfde rechten als alle andere werknemers, zoals scholing en een 13e maand.

Dat staat zo opgenomen in de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT). Die geldt ook voor oproepkrachten, seizoenswerkers, vakantiekrachten, thuiswerkers en stagiairs. Uitzendkrachten zijn van deze wet uitgezonderd.

Als werkgever mag je bijvoorbeeld niet medewerkers met een tijdelijk contract uitsluiten van senioren-, pensioen-, of vakantieregelingen. Je medewerker geen loonsverhoging geven, vanwege zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst – dat mag ook niet.

Als je binnen je bedrijf wel onderscheid maakt in arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband, dan moet je hiervoor een goede reden aandragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je geen pensioen aanbiedt aan seizoenswerkers uit het buitenland, omdat zij die niet kunnen meenemen naar het land van herkomst. Je dient dan wel een alternatieve regeling te treffen, zoals een extra betaling.

Nuttige links voor meer informatie:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014195/2012-10-01

https://www.randstad.nl/werkgevers/werkpocket/wet-en-regelgeving/gelijke-behandeling/gelijke-behandeling#WOBOT

http://www.wervingenselectiegids.nl/discriminatie-thema-s/vast-of-tijdelijk-contract-1