Nationaliteit

Nationaliteit

Voor een werkgever mag de nationaliteit die in het paspoort staat van de medewerker geen reden zijn om iemand geen baan aan te bieden, of achter te stellen op het werk. Wettelijk is vastgelegd dat direct onderscheid op nationaliteit verboden is. De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit (en afkomst) bij onder meer arbeidsvoorwaarden, beloning en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Hierbij gaat het ook om mensen met een (vluchtelingen) status of verblijfsvergunning, en om arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Ongeveer 35 procent van de geregistreerde EU-migranten komt uit een Midden- of Oost-Europees land.

Een Poolse of Tsjechische werknemer mag dus niet minder worden betaald dan een Nederlander die hetzelfde werk doet. Verder heeft iedereen recht op redelijke werktijden en doorbetaalde vakantiedagen. Als werkgever hoor je discriminatie op basis van nationaliteit net zo aan te pakken als andere misstanden op de werkvloer.

Voorbeelden van discriminatie op grond van nationaliteit

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk of door organisaties. Zo hebben burgers uit Europese lidstaten vaak dezelfde rechten als Nederlandse burgers. Voorbeelden van zaken waarbij mensen zijn achtergesteld en/of buitengesloten op basis van nationaliteit zijn:

  • Een financiële instelling weigert een kredietaanvraag van een man omdat hij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft
  • Een bank discrimineert een Duitser, door bij de voorwaarden voor het afsluiten van een hypotheek te stellen dat niet-Nederlanders een Nederlands arbeidsverleden van minimaal drie jaar moeten hebben
  • Een uitzendbureau vraagt in een personeelsadvertentie naar kandidaten met de Poolse nationaliteit
  • Een autoverhuurbedrijf discrimineert een Hongaarse vrouw door geen auto aan haar te verhuren omdat zij een Hongaars rijbewijs heeft

Nuttige links voor meer informatie:

https://www.vno-ncw.nl/forum/personeel-gezocht-deze-ondernemer-nam-12-vluchtelingen-aan

https://www.mensenrechten.nl/nl/subpage/als-arbeidsmigrant