Afkomst/ras

Afkomst/ras

Als het gaat om discriminatie op de arbeidsmarkt, komt discriminatie op grond van ras het meeste voor. Met ras wordt bedoeld: huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond.

Vooral werknemers van niet-westerse herkomst ervaren discriminatie op het werk. Ongeveer een derde van de werkende Marokkaanse Nederlanders krijgt ermee te maken, en een kwart van de werkende Antilliaanse Nederlanders.

Ook bij stages komt discriminatie voor. Zo moet bijna een kwart van de mbo-studenten met een migratieachtergrond vier keer of vaker solliciteren voor een stage, tegenover 11 procent van hun autochtone medestudenten.

Ras mag geen reden zijn voor ongelijke behandeling, of het nou gaat om werving en selectie, op de werkvloer, bij promoties, ontslagrondes, of bij het vaststellen van salaris.

Discriminatie op welke grond dan ook, is verboden. Mensen die onterecht ongelijk worden behandeld op grond van ras, kunnen dan ook een beroep doen op de wet.

Voorbeelden van discriminatie op grond van ras

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk. Voorbeelden van zaken waarbij mensen zijn achtergesteld op basis van afkomst of etnische achtergrond zijn:

  • Een callcenter die een Kroatische vrouw afwijst omdat zij niet goed verstaanbaar zou zijn
  • Collega’s die een medewerker met een donkere huidskleur ‘Zwarte Piet’ noemen
  • Een verzekeringsmaatschappij die de lopende woon- en inboedelverzekering voor woonwagens van haar klanten beëindigt
  • Een discotheek die tijdens een Oud & Nieuwfeest een Antilliaanse man de toegang weigert
  • Een schietschoolvereniging legt in de notulen van een Algemene Ledenvergadering vast een maximum te hanteren van 10 tot 15 procent leden van niet-westerse afkomst
  • Een Marokkaanse vrouw wordt afgewezen in de functie van medewerker in een ijssalon, terwijl ze aantoonbare ervaring heeft

Nuttige links voor meer informatie:

https://www.mensenrechten.nl/nl/discriminatie-uitgelegd

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Ervaren_discriminatie_in_Nederland

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/08/28/minister-van-engelshoven-“stagediscriminatie-is-onaanvaardbaar”

https://mensenrechten.nl/nl/discriminatie-op-je-werk

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/discriminatie