Het mes snijdt aan twee kanten

Misschien denk je als werkgever: ík, discrimineren? Echt niet! Maar is dat wel zo? Ook als je goede bedoelingen hebt, kan iemand zich gekwetst voelen. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Bijna iedereen heeft bewust of onbewust last van vooroordelen. Een vooroordeel is een oordeel over iemand of een groep mensen, voordat je hen hebt ontmoet of kent. Niet op feiten gebaseerd. Vooroordelen zijn menselijk. We zijn er niet mee geboren, we hebben ze geleerd. Van onze ouders, op school, via sociale media, van onze ervaringen.

Het fijne daarvan is dat we ze ook weer kunnen afleren. Dat kost wel wat moeite, omdat we ons vaak niet eens bewust zijn van onze vooroordelen. Niet alleen jij als werkgever, maar ook medewerkers dienen hun best doen om zich in te zetten voor de ander. Om begrip te tonen en zich in te leven in elkaars belevingswereld. Op die manier werken we allemaal aan een betere samenleving.

Bied iedereen een kans

Laten we dit gezamenlijk oppakken met een gezamenlijk doel: een diverse, inclusieve arbeidsmarkt die gelijke kansen biedt aan iedereen die kan en wil werken.

Diversiteit in Bedrijf heeft een kennisdocument opgesteld voor divers werven en selecteren. De Rijksoverheid biedt werkgevers (met minimaal 250 medewerkers) vanaf 1 juli de barometer culturele diversiteit, zodat zij met behulp van statistieken van het CBS inzage krijgen in de mate van culturele diversiteit in hun eigen organisatie. Daarnaast biedt de Rijksoverheid ook via Arboportaal veel informatie over (het voorkomen van) discriminatie op de werkvloer.

Meer informatie:

Wegwijzer ongewenst gedrag |Discriminatie op het werk

Diversiteit in Bedrijf

College voor de Rechten van de Mens

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)