Wat is het belang van diversiteit?

Wat is het belang van diversiteit?

Met een divers personeelsbestand ben je als bedrijf niet alleen productiever. Het maakt je ook aantrekkelijker als werkgever voor nieuw talent, én je bent maatschappelijk relevant. Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positiever imago.

Benutten van talent

Als organisatie ben je afhankelijk van voldoende aanbod van getalenteerde medewerkers. Als je mensen met een grotere verscheidenheid toelaat, betekent dat dat je vist in een grotere vijver van talent. Zo zijn mensen met een arbeidsbeperking vaak getalenteerd op andere manieren dan je gewend bent. Het openstaan en begeleiden van deze mensen voegt veel toe aan je organisatie.

Tevreden medewerkers

Je medewerkers zullen het waarderen als je als werkgever aangeeft dat je rekening houdt met persoonlijke wensen en behoeften. Zo kun je bijvoorbeeld wat flexibeler om te gaan met vrije dagen en werktijden rond (religieuze) feestdagen die voor medewerkers belangrijk zijn. De kans is groot dat de tevredenheid onder je medewerkers hierdoor toeneemt.

Innovatiekracht

Medewerkers met verschillende achtergronden brengen verschillende soorten kennis, ervaring en manieren van denken met zich mee. Dit werkt verfrissend en het zal de innovatie in je bedrijf ten goede komen. Daarbij kan het ook gunstig zijn voor het verbreden van een doelgroep van een product of dienst. Denk aan een oudere man die nieuwe gadgets verkoopt.

Beste kandidaat

Ondernemers met een mix aan medewerkers maken beter gebruik van de arbeidsmarkt – ze laten immers minder talent ‘onbenut’. Al zou je al het liefst willen dat die typisch jonge, witte ‘Nederlandse’ jongen in jouw bedrijf komt werken, feit is dat die er nou eenmaal niet altijd zijn, weet deze ondernemer. En daarbij is het niet meer van deze tijd. ‘Je moét wel verder kijken als werkgever. Als we in Nederland deze welvaart willen houden, zijn er productie en mensen nodig die daarvoor zorgen.’ En daarbij: door je – bewust of onbewust- te focussen op één specifieke groep, loop je de beste kandidaat misschien juist wel mis.

Employer brand

Diversiteit is goed voor jouw employer brand. Vooral jongeren vinden een gemêleerd personeelsbestand steeds belangrijker. Hoe diverser jouw organisatie, des te meer sollicitanten van verschillende achtergronden je zult aantrekken. De buitenwereld weet dat jouw organisatie hen verwelkomt, en zo trek je meer talentvolle medewerkers aan.

Concurrentievoordeel

Als werkgever met een divers team spring je sneller in op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Deze autodealer, die Turkse en Marokkaanse medewerkers in dienst heeft, merkt dat zijn ‘nieuwe’ verkopers andere doelgroepen aanspreken en een heel eigen netwerk meebrengen. Medewerkers met uiteenlopende achtergronden weten beter wat er speelt onder de diverse klantengroepen van je bedrijf. En dat levert jou weer concurrentievoordeel op.

Het is mooi als je bedrijf een afspiegeling van de samenleving kan zijn. Met een diverse werkvloer krijg je als bedrijf een maatschappelijke legitimiteit’, zegt deze ondernemer. En dat zorgt óók weer voor tevreden en loyale medewerkers.

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich ook thuis (blijven) voelen binnen je bedrijf?

1. Kleine stappen

Een inclusieve werkvloer creëren begint al met kleine stappen. Gewoon, door even te vragen hoe het met je medewerker gaat. Door oprecht aandacht te geven in een gesprek. Vraag eens wat hij of zij nodig heeft om zijn/haar werk (beter) te doen. En wat jij daaraan kunt bijdragen. Dit soort zaken komt inderdaad ook terug tijdens een beoordelings- of functioneringsgesprek. Maar in een informele sfeer hoor je soms andere, eerlijkere dingen terug. Bovendien vindt een beoordelingsgesprek vaak ‘slechts’ een keer per jaar plaats. Door regelmatig in gesprek te gaan met je medewerkers, blijf je op de hoogte van wat ze bezighoudt.

2. Train jezelf

Train je leidinggevenden hoe ze leiding kunnen geven aan een divers team – of volg zelf een training. Het is belangrijk dat jij en je managers het goede voorbeeld geven aan de rest van de collega’s. Diversiteitstrainingen focussen zich op vragen als: hoe zet je ieders talenten op de juiste manier in? Heb je voldoende inzicht in de cultuur of achtergrond van je medewerkers? Welke verschillende normen en waarden hebben jouw werknemers, en wat zijn die van jou? Hoe zorg je ervoor dat je niet je persoonlijke normen en waarden meeneemt in de evaluatie van je medewerkers? Hoe kun je nieuw talent werven zonder (onbewuste) vooroordelen? Je leert rekening te houden met verschillende wensen en mogelijkheden van medewerkers en daar persoonlijke ontwikkelingsplannen voor te gebruiken. Zo heeft een oudere medewerker mogelijk andere verwachtingen over hoe jij als leidinggevende met hem omgaat (bijvoorbeeld: minder direct), dan de verwachtingen die een jongere werknemer van je heeft.

3. Veilige bedrijfscultuur

Creëer een open cultuur binnen je bedrijf of organisatie. Dat klinkt misschien wat vaag, maar het gaat er vooral om dat er vertrouwen heerst op de werkvloer. Dat medewerkers zich veilig genoeg voelen om een collega, maar ook een leidinggevende, aan te spreken op zijn of haar gedrag. En dat hij of zij bij iemand terechtkan als er mogelijk problemen zijn. Als de bedrijfscultuur goed is, kunnen mensen feedback ontvangen zonder dat iemand daarop wordt afgerekend. Ook hier ligt een cruciale rol bij jou als ondernemer en bij je leidinggevenden: goed voorbeeld doet volgen. Incasseer opbouwende kritiek. En merk je bijvoorbeeld dat er wordt gediscrimineerd op de werkvloer? Stel dat gedrag meteen aan de kaak. Lees hier meer over de praktijk.

4. Buddy

Organiseer mentorprogramma’s of buddyprojecten om je medewerkers te ondersteunen. Koppel een ervaren manager aan een jong talent, die als vraagbaak kan fungeren. Laat ze samen klanten bezoeken. Het is mooi als zij maandelijks van gedachten wisselen in een informele setting, zoals hierboven beschreven. Hoe vinden ze het om te werken in jouw bedrijf? Zijn er dingen die ze graag anders zouden willen zien?

5. Eén voor allen…

Organiseer teambuildingsactiviteiten. Om van een divers personeelsbestand met verschillende mensen en verschillende achtergronden een hecht en effectief team te maken, is het belangrijk dat iedereen elkaar goed leert kennen. Medewerkers onderling, maar ook medewerkers en leidinggevenden. Waar komt iemand vandaan en waarom handelt diegene zoals hij of zij doet? In een hecht team voelt iedereen zich serieus genomen en kunnen kwaliteiten op de juiste manier worden ingezet.

6. Een leven lang ontwikkelen

Stimuleer het talent van je medewerkers. Zorg voor een leercultuur op de werkvloer. Houd de  kennis en vaardigheden van je medewerkers op peil, door cursussen, trainingen en opleidingen aan te bieden. Laat leren en ontwikkelen door het hele werkende leven terugkomen. Op die manier ben je niet alleen een aantrekkelijke werkgever, maar blijf je als bedrijf ook relevant in een maatschappij waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen.

Maak hiervoor gebruik van regelingen die een leercultuur op de werkvloer stimuleren, zoals de SLIM-regeling van de overheid. Doel daarvan is om mkb-bedrijven te helpen in te springen op veranderingen in de arbeidsmarkt, of bij de werving van talent; om beter om te gaan met uitval op de werkvloer, door bijvoorbeeld ziekte van werknemers, of met functieveranderingen binnen je bedrijf. Met de subsidie kun je als ondernemer de vaardigheden van je medewerkers up to date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen en hen ontwikkelen in de competenties die te maken hebben met diversiteit.

Lees ook eens: Van culturele diversiteit naar inclusie van Diversiteit in Bedrijf.