Burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Je bent als werkgever misschien wel benieuwd of je sollicitant verliefd, verloofd, getrouwd of gescheiden is. Of je wil het gewoon uit interesse weten. Weet dat het wettelijk niet is toegestaan om daarover vragen te stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Waarom niet? Omdat je dan – bewust of onbewust – aannames zou kunnen maken over iemands kinderwens, het vermeende verantwoordelijkheidsgevoel van een kandidaat of diens inzet en beschikbare uren.

In de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) staat dat burgerlijke staat, oftewel de leefsituatie, geen reden mag zijn om iemand geen baan aan te bieden of anders te behandelen. Of een sollicitant of medewerker gehuwd is of ongehuwd, een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft, met of zonder (wettige) kinderen, gescheiden is of alleenstaand, het mag (uiteraard) allemaal mag geen reden zijn om iemand achter te stellen.

Voorbeelden van verboden onderscheid:

  • Een woningbouwvereniging vraagt brengt eenpersoonshuishoudens een hogere huurprijs in rekening dan tweepersoonshuishoudens, voor dezelfde woning.
  • Een werkgever geeft een medewerker geen extra verlofdagen nadat zij een geregistreerd partnerschap is aangegaan, terwijl collega’s die gaan trouwen wel extra verlofdagen krijgen.

Bron: College voor de Rechten van de Mens