Arbeidsduur

Arbeidsduur

Of een medewerker nu parttime of fulltime bij je werkt, het mag voor jou geen reden zijn om diegene anders/ongelijk te behandelen als het gaat om arbeidsvoorwaarden en beloning.

Medewerkers met een parttime dienstverband hebben bijvoorbeeld recht op hetzelfde uurloon als medewerkers die fulltime hetzelfde werk doen. Beleid binnen je bedrijf waardoor deeltijdwerknemers (en dat zijn vaak met name vrouwen) een lager uurloon krijgen, kan in strijd zijn met de Wet onderscheid arbeidsduur (WOA).

In alle gevallen geldt echter: informeer je medewerkers goed over de achterliggende redenen.

Naar rato betalen

In de praktijk gebeurt het soms dat werkgevers een verkeerde berekening maken van het bruto naar het netto loon, waardoor parttimers minder verdienen dan waar ze recht op hebben of zelfs onder het minimumloon zakken. Het loon van een wordt dan vaak berekend op basis van een 40-urige werkweek, terwijl in het bedrijf een 36- of 38-urige werkweek de norm is. Parttimers moeten naar rato worden betaald. Op de site van de Rijksoverheid vind je een schema waarin per volledige werkweek (36, 38 en 40 uur) het bijbehorende minimumuurloon staat vermeld.

Lees hier meer over arbeidsvoorwaarden en deeltijdwerk.

Voorbeelden van verboden onderscheid:

  • Een openbaarvervoersbedrijf laat een deeltijd buschauffeur (28 uur per week) niet deelnemen aan de zogeheten voorkeursroulering, waarbij medewerkers hun voorkeur mogen opgeven voor de diensten die ze rijden.
  • In een bedrijf komen alleen medewerkers die meer dan 32 uur per week werken in aanmerking voor de seniorenregeling, waarbij zij vanaf een bepaalde leeftijd minder mogen gaan werken met behoud van loon.

Bron: College voor de Rechten van de Mens