Wat is de NVP Sollicitatiecode?

Wat is de NVP Sollicitatiecode?

Bij sollicitaties helpt het voor zowel de sollicitant als voor jou als werkgever als de verwachtingen vooraf duidelijk worden gecommuniceerd. Een bedrijf heeft er baat bij als sollicitatieprocedures structureel worden ingericht en worden gevolgd. Het wordt daardoor gemakkelijker om objectiever te vergelijken. Tegelijkertijd helpt het om twijfel weg te nemen bij de sollicitant. Een handige tool hiervoor is de NVP Sollicitatiecode. De code, opgesteld door NVP- Netwerk voor HR-professionals, helpt organisaties en sollicitanten tot een eigentijds, eerlijk en transparant wervings- en selectieproces te komen.

De sollicitatiecode is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant: gelijke kansen bij gelijke geschiktheid en de organisatie bepaalt op basis van geschiktheid voor de functie;
  • De sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de procedure, de inhoud van de vacante functie en de plaats daarvan in de organisatie;
  • De organisatie vraagt én gebruikt alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie;
  • De sollicitant verschaft aan de organisatie de informatie die deze nodig heeft om een juist beeld te krijgen van de geschiktheid voor de vacante functie en van de vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring); de sollicitant houdt geen informatie achter waarvan de sollicitant weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie; van de sollicitant wordt geen salarisstrook van de huidige of vorige werkgever verlangd;
  • De organisatie verstrekt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature, het werken in Nederland en van de organisatie;
  • Alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant overeenkomstig de wettelijke bepalingen gerespecteerd;
  • De sollicitant en de organisatie zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van openbare bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen, niet altijd betrouwbaar is. De verkregen informatie zal met vermelding van de bron met de sollicitant worden besproken en de organisatie is transparant over de verkregen informatie;
  • Op een door de sollicitant schriftelijk bij de organisatie ingediende klacht over de wijze van werving en selectie in strijd met de code wordt door de betrokken organisatie schriftelijk gereageerd.

Bron: NVP Sollicitatiecode