De rol van een werkgever als leerbedrijf

De rol van een werkgever als leerbedrijf

In het middelbaar beroepsonderwijs zijn dagelijks 250.000 leerbedrijven actief met het opleiden van studenten in de beroepspraktijk. Voorwaarde voor de erkenning om studenten te mogen opleiden, is dat leerbedrijven hen een fysiek en sociaal veilige leeromgeving bieden.

Als leerbedrijf is het belangrijk dat je oog hebt voor het individu: de ambitie, de vaardigheden en het talent van elke student. En dat je je realiseert dat je met jongeren te maken hebt. Mensen die nog volop in ontwikkeling zijn. Laat je dus niet te snel afschrikken door de manier waarop je kandidaat-leerling zich bijvoorbeeld uitdrukt of presenteert. Bedenk daarbij ook dat hij of zij misschien nooit eerder een bedrijf van binnen heeft gezien en niet helemaal bekend is hoe het er in bedrijven aan toe gaat. Probeer er in elk geval zo open mogelijk in te staan en focus op wat er echt toe doet. Beoordeel en selecteer zo objectief mogelijk. En één slechte ervaring wil niet zeggen dat het bij ‘de volgende’ dan ook wel mis zal gaan.

Lees hier het verhaal en de ervaringen van een aantal ondernemers met leerbedrijven, die eerlijk toegeven dat ook zij hun vooroordelen hebben gehad, maar die inmiddels ook voorbij zijn.  

Natuurlijk mag je als leerbedrijf bepaalde zaken verwachten van je stagiair, zoals op tijd komen, bepaalde omgangsvormen et cetera. Wees daar vanaf de eerste dag duidelijk over. Bij elke arbeidsrelatie is het van belang om verwachtingen duidelijk naar elkaar te communiceren. Voor een stagiair zal dat – zeker in het begin – soms best lastig zijn want het is immers allemaal nieuw. Zorg er daarom voor dat:

  • Je de stagiair ruimte biedt om feedback te geven;
  • Er begrip is bij de stagebegeleider vanuit school en de student zich gehoord voelt;
  • Er een goede relatie is tussen de begeleider op het werk en de stagebegeleider op school, en er vertrouwen is dat de zorgen en onzekerheden van een stagiair besproken worden.

Grappen en opmerkingen

Elders op deze website lees je meer over het belang van diversiteit en hoe je bewust diversiteitsbeleid voert. Op papier is het vaak makkelijker dan in de praktijk. Jij kunt het als ondernemer zelf nog zo fantastisch doen, maar wees alert op wat er ‘op de werkvloer’ zelf gebeurt, zeker met jonge stagiairs die misschien nog niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen en kwetsbaarder zijn. Bepaalde opmerkingen en zogenaamde grapjes kunnen gewoon niet en kunnen zeker op jonge mensen impact hebben. Zoals:

  •  ‘Wat spreek jij goed Nederlands zeg, dat had ik nooit verwacht’
  •  ‘Eindelijk, een Marokkaan die hard werkt!’
  •  ‘Je bent Antilliaan? Wel op tijd komen hè…’

Gebeurt dit soort dingen wel, ga dan het gesprek aan en breng bewustwording binnen je bedrijf op gang. Sommige ‘grapjes’ maken mensen bijna achteloos, gebaseerd op vooroordelen en zonder erbij stil te staan hoe die op de ander overkomen. Als het gebeurt, maak daar werk van.