Vernieuwde handreiking Gelijke beloning m/v

Vernieuwde handreiking Gelijke beloning m/v

Met de digitale handreiking Gelijke beloning van mannen en vrouwen is de Checklist gelijke beloning uit 2009 herzien. In deze vernieuwde digitale versie biedt de Stichting van de Arbeid handvatten aan verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven om na te gaan of sprake is van gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde. De handreiking is deze week aangeboden aan staatssecretaris Van ’t Wout van SZW.

Na de eerste cao-afspraak over gelijke beloning in de marktsector (cao Aegon 2018-2020) staat dit thema weer volop in de belangstelling. Echter, ook zonder cao-afspraak kan het onderwerp gelijke beloning geagendeerd worden. De nadruk in deze checklist ligt op het bevorderen van gelijke beloning van mannen en vrouwen. Met deze handvatten kunnen ook andere vormen van ongerechtvaardigd onderscheid worden aangepakt.

De handreiking is toegespitst op vier verschillende doelgroepen: middelgrote en grote bedrijven met een afdeling human resources; kleine bedrijven (al dan niet met een cao); ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers; individuele werknemers.

Door middel van een stappenplan kunnen deze doelgroepen aan de slag met het beloningsbeleid binnen de eigen organisatie. Doel is om gelijkwaardige beloning voor gelijkwaardig werk te realiseren indien dit nog niet het geval is.

De handreiking vindt u hier: https://www.stvda.nl/nl/thema/arbeid-zorg/gelijke-beloning.